Wordt de nieuwsbrief niet goed weergegeven? Klik hier voor de webversie

Klik hier om u uit te schrijven voor deze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 10-11-2014  
 
 
 

Nieuwe manier van werken
U krijgt deze nieuwsbrief om u te informeren over de veranderingen in de behandeling van Autimaat. In het behandeltraject van onze Systeem Behandeling Autisme gaan we de komende weken op een nieuwe manier werken.  

We doen dit omdat:
- wij de kwaliteit van de behandeling willen verhogen en de resultaten willen laten toenemen.
- wij onze behandeling goedkoper willen maken (en dus goed willen omgaan met
  geld voor de zorg dat uiteindelijk door burgers wordt betaald).
- wij de wachttijd voor nieuwe cliënten willen verkorten.
 
Wat gaat er veranderen?
We gaan meer e-health gebruiken en een zorgpad toekennen aan elke cliënt.
 
E-health
E-health houdt in dat de Autisme Deskundige contact met u heeft via: 
- telefoon
beeldbellen (bijvoorbeeld Skype) 
tekstberichten (e-mail, Whatsapp, sms)
 
We gaan meer e-health gebruiken, omdat de ervaring leert dat dit een meerwaarde heeft voor de behandeling en dat doelen hiermee sneller worden behaald. 
 
Een gedeelte van de huisbezoeken wordt omgezet in e-health contacten. De reistijd die daarmee bespaard wordt, is extra tijd die kan worden ingezet in meerdere (korte)
e-health contacten. De Autisme Deskundige kan en zal dus veel vaker contact met u hebben dan u eerder gewend was. U wordt daardoor beter ondersteund bij het in de praktijk toepassen van Geef me de 5. Hierdoor zullen de gestelde doelen sneller bereikt worden.
 
Zorgpaden
Een zorgpad is een op maat gemaakte behandeling. In een zorgpad wordt zoveel mogelijk van tevoren vastgelegd:
hoe lang de behandeling zal duren.
hoeveel contactmomenten er zullen zijn.
aan welke doelen er wordt gewerkt.
- op welke momenten de doelen geëvalueerd worden.
 
We gaan een zorgpad toekennen aan elk kind, jongere of jongvolwassene die in behandeling is, omdat we daardoor meer duidelijk en voorspelbaar zijn en meer doelgericht kunnen werken. 
 
In alle zorgpaden zit de oudercursus verwerkt. Ouders zullen vóór de eerste cursusdag of binnen een week na de eerste cursusdag gebeld worden door een Autisme Deskundige. Tijdens de periode waarin de oudercursus plaatsvindt, zal de Autisme Deskundige al enkele keren op huisbezoek komen en door middel van e-health contact met u hebben. De periode van de oudercursus wordt dan meer effectief, omdat de Autisme Deskundige helpt bij het toepassen van de cursuskennis in het gezin.
 
 
 
 
 

Overgangsfase
De komende twee maanden hebben wij te maken met een overgangsfase, waarbij we met zoveel mogelijk gezinnen op de nieuwe manier gaan werken.

Bent u of uw zoon/dochter op dit moment in behandeling? Dan zal uw Autisme Deskundige met u bespreken wat het inzetten van e-health en zorgpaden voor u betekent.
 
Heeft u al een intake gehad? Staat u op de wachtlijst voor de oudercursus of heeft u die reeds gevolgd? En is er nog geen Autisme Deskundige die bij u thuis komt?
Dan wordt u gebeld door een Autisme Deskundige zodra u aan de beurt bent op de wachtlijst. Tijdens het eerste huisbezoek van de Autisme Deskundige, krijgt u meer duidelijkheid over het inzetten van e-health en over uw zorgpad.
 
 
 
 
Website en directe links