logo  
Extra SGD nieuwsbrief Geborgde Varkensdierenarts Maart 2017
Uitschrijven - webversie
 
Geborgde varkensdierenarts
Varkensdierenarts
 

Sanctionering tekortkoming normvoorschrift GVD.104 opgeschort tot 1 juli 2017
 

Begin 2016 heeft IKB Nederland Varken de bilaterale overeenkomst varkenshouder – varkensdierenarts gewijzigd en gecommuniceerd dat varkenshouders aangesloten bij IKB Nederland Varken geen 1-op-1 overeenkomst met een geborgde varkensdierenarts hoeven te hebben. Het niet hanteren van de SGD-1-op-1 overeenkomst levert een tekortkoming op in de audit ten behoeve van registratie als geborgde varkensdierenarts.  In afwachting van een oplossing voor het probleem waarvoor varkensdierenartsen zich gesteld zagen – nl. het afsluiten van 2 bilaterale overeenkomsten indien een varkenshouder is aangesloten bij IKB Nederland Varken -, heeft de SGD in 2016 besloten om voorlopig niet te sanctioneren op de tekortkoming op het normvoorschrift betreffende het afsluiten van de 1-op-1 overeenkomst van de SGD.

In september 2016 heeft IKB NV een verzoek tot erkenning van de 1-op-1 overeenkomst van IKB Nederland Varken gericht aan de SGD. In december 2016 heeft de SGD de voorwaarden gecommuniceerd waaronder  erkenning van de door IKB Nederland Varken opgestelde 1-op-1 overeenkomst mogelijk is. Kortgezegd houden die voorwaarden in dat de 1-op-1 overeenkomst van IKB Nederland Varken gelijkwaardig dient te zijn aan de SGD-overeenkomst, en dat wordt voldaan aan de vereisten die noodzakelijk zijn om de afspraken in het Convenant Antibiotica-resistentie na te leven en verder te ontwikkelen. In hetzelfde schrijven heeft het SGD-bestuur IKB Nederland Varken uitgenodigd voor overleg.

Helaas heeft dit overleg nog niet plaatsgevonden. Het overleg staat gepland op 15 mei a.s. Dit heeft ertoe geleid dat de SGD heeft bepaald dat tot 1 juli 2017 niet wordt gesanctioneerd op het niet-nakomen van de verplichting om de 1-op-1 overeenkomst van de SGD te hanteren. Het niet-sanctioneren geldt alleen voor dit normvoorschrift, niet voor de voorschriften die voortvloeien uit de 1-op-1 overeenkomst.

Dit betekent dat vanaf 1 juli 2017 weer  wordt gesanctioneerd op het niet-nakomen van de verplichting om de 1-op-1 overeenkomst van de SGD, of een gelijkwaardige, door de SGD geaccepteerde 1-op-1 overeenkomst  te hanteren.