Bekijk in browser

logo
 
 
 
 
 

 SGD-Bestuursbericht aan Geborgde Rundveedierenartsen, 9 april 2020

 
 

 

Stand van zaken ontwikkeling Model BGP, BGP-tool en database

Via de SGD-Bestuursberichten van januari en februari 2020 bent u geïnformeerd over het feit dat de SGD de regie heeft genomen om te komen tot aanpassing van de minimale vereisten voor het Bedrijfsgezondheidsplan om hiermee te voldoen aan nieuwe regelgeving (zie Hygiëne-Verordening en de Ministeriele Besluiten uit december 2019).  Er wordt gewerkt naar een SGD-Model waarmee de geborgde dierenarts aan alle wettelijke verplichtingen  voldoet.

Tegelijkertijd is nagedacht over een tool om geborgde dierenartsen in het gebruik van dit model te ondersteunen, en over de ontwikkeling van een database voor de opslag van Bedrijfsgezondheidsplannen. Essentieel voor deze database is dat deze beveiligd is, dat uitsluitend de dierenarts en veehouder inzage hebben in hun eigen plannen, en alleen op aanvraag anderen, zoals de certificerende instelling (met het doel van auditing van de SGD-regeling) en de NVWA (als overheidstoezichthouder).

In bovengenoemde SGD-Bestuursberichten is aangegeven dat de SGD de eerste twee kwartalen van 2020 gebruikt voor de ontwikkeling van het Model Bedrijfsgezondheidsplan Melkveehouderij en de tool voor de geborgde rundveedierenarts in de melkveehouderij. De tweede helft van 2020 wordt gebruikt voor implementatie van deze tool en de ontwikkeling van de tool voor de andere diersoorten, waaronder ook melkgeiten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een Model Bedrijfsgezondheidsplan met dezelfde hoofdstructuur, maar met een diersoortspecifieke invulling.

Hieronder staat een meer gedetailleerde planning:

Maart 2020

Uitnodiging van IT-partijen om een offerte uit te brengen voor de bouw van een tool voor het Bedrijfsgezondheidsplan en een besloten database voor Bedrijfsgezondheidsplannen. De realisatie van de tool dient te geschieden medio 2020. Indienen van de offerte dient te geschieden voor 1 april 2020.

Eerste helft april 2020

Selectie IT-partij.

Eerste helft mei 2020

Realisatie van de ruwe versie van de tool Bedrijfsgezondheidsplan. Melkveehouderij op basis van het Model Bedrijfsgezondheidsplan d.d. jan 2020 en de eerste toetsingsronde op basis van:
- inbreng van dierenartsen die deelnemen aan het College van Belanghebbenden       Geborgde Rundveedierenarts en bestuurlijk actieve rundveedierenartsen uit CPD   en KNMvD;
- inbreng van NVWA en COKZ;
- inbreng van de Certificerende Instelling.

Tweede helft mei 2020/ juni 2020

Tweede toetsingsronde op basis van College van Belanghebbenden Geborgde Rundveedierenarts en hiermee alle belanghebbenden.

Juni  2020

 

Toetsing BGP-model en de aanpassingen van de SGD regelingdocumenten in het College van Belanghebbende Geborgde Rundveedierenarts.

Juni 2020

Starten van de ontwikkeling in de overige Colleges van Belanghebbenden (te weten Geborgde Pluimveedierenarts, Geborgde Varkensdierenarts en Geborgde Vleeskalverdierenarts) om te komen tot diersoort-specifieke invulling van het Model Bedrijfsgezondheidsplan.

Juli 2020

Beschikbaar stellen van het aangepaste Bedrijfsgezondheidsplan Melkveehouderij aan alle geborgde rundveedierenartsen

Q3/Q4 2020

Beschikbaar stellen van de modellen van het Bedrijfsgezondheidsplan voor de andere sectoren.


Het traject verloopt volgens planning en de SGD zal u regelmatig over de voorgang blijven informeren.

Beleid in Q1 en Q2 2020 

Voor de geborgde rundveedierenarts blijft de huidige regeling (en minimumeisen) aan het Bedrijfsgezondheidsplan tot juli 2020 bestaan. Ook de toetsing door de Certificerende Instelling (Kiwa VERIN) zal in deze eerste 6 maanden op de gebruikelijk manier door de Certificerende Instelling worden uitgevoerd.  Dit betekent ook dat het KoeKompas in deze periode nog kan worden gebruikt als Bedrijfsgezondheidsplan en voor deze rapportages een geldigheidsduur van 1 jaar (12 maanden) gehandhaafd wordt.

Vanwege de Corona-maatregelen werkt de Certificerende Instelling aan het ontwikkelen van het op afstand afnemen van een audit. Het SGD-bestuur steunt dit.
Waar nodig zal op individuele basis rekening worden gehouden met knelpunten die door de Corona-maatregelen zijn ontstaan.

 

Met vriendelijke groet,
Het SGD-bestuur

   

 

Contact

Stichting Geborgde Dierenarts
De Molen 77
3995 AW Houten
030 6348991

 

Postbus 421
3990 GE Houten
info@geborgdedierenarts.nl