Bekijk in browser

logo
 
 
 
 
 

 SGD-Bestuursbericht aan Geborgde Rundveedierenartsen, 30 september 2020

 
 

 

Officiële controle EU Hygiëneverordening 853/2004

 

Geachte dierenarts,

 

In december 2019 heeft de Minister van Medische Zorg de bij de SGD aangesloten dierenarts aangewezen als officiële dierenarts voor de Officiële Controleverordening 2017/625 (hierna: OCR). Dit betekent dat de SGD dierenarts de taak heeft te controleren of het melkveehouderijbedrijf de gezondheidsvoorschriften van de EU Hygiëneverordening 853/2004 naleeft. Het betreft met name een controle van de gezondheidsstatus van de dieren op het bedrijf. Wij hebben u hierover al eerder in Bestuursberichten geïnformeerd.

Op grond van de OCR dient de officiële controle met vereiste deskundigheid en onpartijdig en vrij van elk belangenconflict te worden uitgevoerd. Met de aanwijzing van de SGD dierenarts heeft de overheid beoogd dat deze deskundigheid en onpartijdigheid door de SGD wordt geborgd.

De SGD heeft een tool ontwikkeld dat de dierenarts ondersteund bij een geborgde uitvoering van de officiële controle. Volgens de OCR Uitvoeringsverordening 2019/627, kan de officiële controle plaatsvinden in het kader van de reguliere veterinaire controle. Om die reden biedt de SGD de mogelijkheid dat de officiële controle samen met de totstandkoming van het BGP (binnen het door de SGD ontwikkelde BGP-tool) wordt verricht. Het opstellen van het BGP is de primaire verantwoordelijkheid van de één-op-één dierenarts.

Zuivel.NL heeft KoeMonitor ontwikkeld als kwaliteitssysteem van de zuivelverwerkende bedrijven met het doel bij te dragen aan de invulling van de EU Hygiëneverordening 853/2004. Als onderdeel van KoeMonitor zullen melkveehouders de dierenarts vragen een KoeAlert uit te voeren. Voor de dierenarts is van belang aan te geven dat het uitvoeren van een KoeAlert niet in de plaats kan komen van de officiële controle die de SGD dierenarts onpartijdig dient uit te voeren. De SGD dierenarts kan wel op verzoek van de veehouder meewerken aan KoeKompas en/of KoeAlert, met dien verstande dat dit de uitvoering van de officiële controle onverlet laat.

Met betrekking tot de officiële controle is van belang dat het SGD reglement geenszins de keuzevrijheid van de dierenarts en melkveehouder beperkt. Het staat de SGD dierenarts en melkveehouder vrij om binnen het kader van de één-op-één overeenkomst de officiële controle door een andere SGD dierenarts te laten uitvoeren. Dat kan in de één-op-één overeenkomst worden aangegeven.

Op dit moment legt de SGD de laatste hand aan de tool voor de geborgde uitvoering van de officiële controle. In dit kader vindt er overleg plaats met toezichthouder en andere partijen over het inregelen van een aantal technische aspecten. Eind oktober 2020 kunnen dierenartsen de tool als onderdeel van de pilot gebruiken. In de bijlage kunt u alvast zien wat de officiële controle gaat inhouden. De borging van de officiële controle door de certificerende instelling gaat per 1 januari 2021 in.

De SGD houdt u periodiek op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

 

Met vriendelijke groet,

Het SGD-bestuur

 

Bijlage: formulier tbv klinische inspectie hygiëneverordening 853/2004 (Officiële controle) 
   

 

Contact

Stichting Geborgde Dierenarts
De Molen 77
3995 AW Houten
030 6348991

 

Postbus 421
3990 GE Houten
info@geborgdedierenarts.nl