Bekijk in browser

logo
 
 
 
 
 

SGD nieuwsbrief december 2023 aan Geborgde Dierenartsen

 

Datum: 21 december 2023

Geachte geborgde dierenarts,

Hierbij ontvangt u de SGD-nieuwsbrief van december 2023. Deze nieuwsbrief bevat, zoals altijd aan het einde van het kalenderjaar, informatie over onderwerpen die het afgelopen jaar besproken werden in de verschillende Colleges van Belanghebbenden (CvB’s) en het SGD-bestuur en veranderingen in de regelingen geborgde dierenarts.
 

Deel 1: SGD-regelingen

Afgelopen jaar was er aandacht voor de implementatie van de reeds herziene reglementen en bijlagen. De aanpassingen zijn allemaal ingegaan per 1 januari 2023.
Voor komend jaar, 2024, zijn er geen grote wijzigingen in de reglementen en bijlagen voorgesteld door de CvB’s en het SGD-bestuur. Wel is inmiddels bekend dat per 1 januari 2024 de uitvoering van de Officiële Controle verandert. Dit heeft impact op de werkzaamheden van de geborgde rundveedierenarts (zie ook de ‘Aanvulling nieuwsbrief december 2023 Regeling Geborgde Rundveedierenarts’).

Over alle regelingen heen zien we dat de aanpassingen van de verplichtingen bij het voorschrijven, afleveren en toepassen van diergeneesmiddelen veel tijd en werk gevergd hebben van de dierenartsen en dierenartspraktijken. Veel praktijkmanagementsystemen ondersteunen de dierenarts inmiddels wel bij de nieuwe wettelijke verplichtingen. Dit blijft wel een aandachtspunt.

Voor de actuele versie van alle regelingen en nadere informatie verwijzen wij u naar:

Regeling Geborgde Pluimveedierenarts. Klik hier
Regeling Geborgde Vleeskalverdierenarts. Klik hier
Regeling Geborgde Varkensdierenarts. Klik hier
Regeling Geborgde Rundveedierenarts. Klik hier

 

Permanente educatie
Afgelopen jaar is er tijdens reguliere audits gevraagd naar uw inspanningen als geborgd dierenarts op het gebied van permanente educatie. U dient dit aan te tonen middels een scholingsoverzicht. Het is fijn om te mogen constateren dat de overgrote meerderheid van de geborgde dierenartsen serieus bezig zijn met permanente educatie. De indruk bestaat ook dat er voldoende en een gevarieerd scholingsaanbod is om aan de verplichting te voldoen.  
Komend jaar, in 2024, zal er tijdens reguliere audits gevraagd worden naar uw scholingsoverzicht over 2023. Er wordt gecontroleerd of het scholingsoverzicht voldoet aan de vereisten en of u 15 scholingsuren heeft gevolgd in 2023. Het is belangrijk om tijdig te controleren of u voldoende scholingsuren/punten heeft gehaald. We willen u er graag op wijzen dat u wordt getoetst op de 15 scholingsuren/punten in 2023, maar dat daarnaast de verplichting geldt om 100 scholingsuren/punten in 5 jaar te volgen. Dus houdt uw scholing goed bij!

Heeft u vragen over scholingsverplichting en hoe u daar aan kunt voldoen? Zie de informatie op de SGD-website


Deel 2: SGD-bestuur en bureau

  • SGD-bijdrage 2024
  • Personele veranderingen in het bestuur en de CvB’s
  • Berichten vanuit SGD-bestuur en bureau
     

SGD-bijdrage 2024
De bijdrage die geborgde dierenartsen in 2024 dienen te voldoen aan de SGD blijft gelijk aan 2023. Dit betekent €267,50 per geborgde dierenarts met één registratie. Bij twee, drie en vier registraties komt de bijdrage respectievelijk uit op €460,-, €652,50 en €845,-. Voor de module geitendierenarts bedraagt de afdracht €55,-. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Facturatie, zal in opdracht van de SGD, geschieden door de certificerende instelling Kiwa VERIN. De facturatie zal plaatsvinden in juni 2024. Voor de facturatie wordt peildatum 1 juni 2024 gehanteerd. Er vindt geen restitutie plaats over het deel van het jaar waarin u niet heeft deelgenomen aan de regeling.
Beëindiging van uw registratie(s) dient u, net zoals overige wijzigingen, zelf tijdig door te geven aan Kiwa VERIN. Hier vindt u het mutatieformulier.  
 

Benoemingen Colleges van Belanghebbenden (CvB’s) en SGD-bestuur sinds mei 2023
Het SGD-bestuur heeft in de bestuursvergaderingen van d.d. 6 juli en d.d. 5 december de volgende personen benoemd of herbenoemd:

  • J. Simons is op 6 juli 2023 benoemd als bestuurslid van Stichting Geborgde Dierenarts. Hiermee is de vacature door het vertrek van E. van der Velden vervuld;
  • T. van Sprang is op 5 december 2023 herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Varkensdierenarts als afgevaardigde namens CPD;
  • B. de Ruiter is op 5 december 2023 herbenoemd tot lid van het CvB Geborgde Varkensdierenarts als afgevaardigde namens COV.

Op de SGD website vindt u wie op dit moment zitting heeft in de verschillende colleges van belanghebbenden en het SGD-bestuur.
 

Aangepaste openingstijden tijdens de feestdagen

Het SGD-secretariaat is 25 december 2023 tot en met 2 januari 2024 gesloten. Dit betekent dat de SGD dan telefonisch niet bereikbaar is.
 

Eerstvolgende CvB-vergaderingen
In de tabel ziet u wanneer de eerstvolgende CvB vergaderingen gepland staan. Na de CvB vergaderingen in maart 2024 staat er een SGD-bestuursvergadering gepland.

Datum

Vergadering

19 maart 2024

CvB Geborgde Pluimveedierenarts

25 maart 2024

CvB Geborgde Rundveedierenarts

9 april 2024

CvB Geborgde Vleeskalverdierenarts

9 april 2024

CvB Geborgde Varkensdierenarts

23 april 2024

SGD bestuursvergadering

 

Van het bestuur
Het jaar 2023 heeft voor ons allemaal veel nieuwe indrukken en vragen opgeroepen over de koers die politiek Den Haag zal inslaan. In 2023 signaleerden wij daarnaast dat virale dierziekten in verschillende sectoren uitdagingen blijven. Als dierenarts bent u, in meer of mindere mate, belast geweest met Aviaire Influenza bij pluimvee en de recente uitbraak van blauwtong bij schapen, runderen en geiten. Een snelle oplossing, via een vaccinatieprogramma is zowel voor de pluimveesector en voor blauwtong, helaas niet te verwachten.
Voor de beroepsgroep van bijzonder belang is het Bestuurlijk Overleg Veterinaire Professie (BOVP). De aanleiding voor het BOVP is de Kamerbrief ‘Onderzoeksrapporten veterinaire veld’ van 23 december 2022. De beroepsorganisaties (KNMvD en CPD) informeren u regelmatig hierover. Wij kijken uit naar een duidelijk beleidslijn in 2024, die voor ons alle een goed gevoel geeft over de toekomst van onze beroepsgroep en waardering van de taken en uitdagingen van een practicus.

Bestuur en secretariaat van de SGD wensen u allen prettige feestdagen en een gezond, inspirerend en succesvol 2024 toe!

Namens het bestuur en secretariaat

Johanna Fink-Gremmels                                                         

 

Stichting Geborgde Dierenarts
Papiermolen 38
3994 DK Houten
085 3034817

 

info@geborgdedierenarts.nl